Enkurošana

Visi Marinetek pontoni un moli/viļņlauži var būt noenkuroti ar ķēdi, pāļiem vai Seaflex gumijas trosi.

Izvēloties enkurošanas sistēmu, ir jāņem vērā vietējos apstākļus, tādus, kā vēja stiprums un viļņa augstums, ūdens līmeņa izmaiņas un apledošanas apstākļi. Arī jūras dibena pamatne ietekmē izvēli.

Pāli

Stiprināšana ar pāļiem parasti tiek lietota, kad ir lielas ūdens līmeņa izmaiņas. Pontons stiprinās pie pāļa ar slīdošu konstrukciju, ļaujot tam vertikāli pārvietoties.

Stiprināšana ar pāļiem nav piemērota izmantošanai bieza ledus apstākļos.

Seaflex

Ar Seaflex noenkurošanas sistēmu pontoni ir pietauvoti pie betona enkura ar nospriegotām gumijas trosēm.

Sistēma ir ļoti noturīga un nospriegojums nodroљina pontona stabilu atrašanos vienā vietā, neskatoties uz ūdens līmeņa izmaiņām. Sistēmu ir viegli uzstādīt un tai ir ilgs kalpošanas laiks pateicoties korozijas noturīgiem komponentiem.

Vienā Seaflex stiprinājumā var būt pat līdz desmit gumijas trosēm, katra no tām var izturēt 10 kN slodzi, un tas var būt pielietots ar visiem pontona tipiem, sākot ar vieglākiem koka pontoniem līdz moliem/viļņlaužiem. Seaflex ir viena no drošākajām pontonu noenkurošanas sistēmām pasaulē.

Visi Marinetek lielas noslodzes un molu/viļņlaužu pontoni ir nodrošināti ar enkura fiksācijas caurulēm, kas nodrošina vieglu Seaflex uzstādīšanu.

Tehniskie dati