Tauvošanās klampes un poleri

Pietauvošanas aprīkojums var tikt izmantots daudziem nolūkiem.

Lietā alumīnija un nerūsējoša tērauda klampes, poleri ar 20-80 kN noslodzes, parasti tiek lietoti jahtu/kuteru pietauvošanai.

Tehniskie dati

Galerija